Dubbla färjavgifter i Iniö

maj 2006, Iniö

Till kommunikationsminister Susanna Huovinen

Ärende: Beslutet om dubbel färjavgift på rutten som trafikeras av m/s Aurora och m/s Jurmo II i Iniö.

Semestertiden börjar och allt flera söker sig ut i skärgården. Tyvärr är det orimliga beslutet fortfarande i kraft som gör att man uppbär dubbel avgift på vissa rutter i Iniö.

Före m/s Aurora och ringvägen trafikerade m/s Jurmo II direkt från Gustavs till dessa öar. Sedan delade man på rutten så att passagerarna måste byta färja i Jumo. Fram till 1.1. 2006 kunde passagerarna fortsätta med samma biljett. Nu är öarna Kolko, Åselholm, Kvarnholm och Själö de enda i Finland som har drabbats av övergång och dubbla färjavgifter.

Vi är tacksamma för era planer på att göra Aurora avgiftsfri nästa år. Men de dubbla avgifterna i år upplevs som orättvisa för dem som reser med m/s Jurmo. De drabbar både deltidsboende, turister och fast bosatta. Därför ber vi Er, minister Huovinen, att brådskande häva beslutet om dubbel färjavgift. Det blir en stor utgift för de enskilda resenärerna men småpotatis för rederiet.

Vi vill även påpeka att Riksdagens Justitieombudsman i ett utlåtande från december 2005 anser att det är otillfredsställande att avgift uppbärs på förbindelsebåtarna eftersom det försätter medborgarna i en ojämlik situation.

Samtidigt som andra reser gratis från ö till ö, måste till exempel en familj på fyra personer med bil betala 70 euro tur-retur.

De här öarna är avfolkningsområde och de höga avgifterna motverkar möjligheten att skapa en levande skärgård och uppmuntra människor att bosätta sig och livnära sig i skärgården.
De fast bosatta skärgårdsborna har investerat i hyresstugor och är nu oroliga för att turister och sommargäster sviker på grund av de dyrare färjavgifterna. Stuguthyrare på olika öar inom samma kommun har plötsligt på grund av ett myndighetsbeslut hamnat i en orättvis konkurrenssituation. Fast bosatta invånare på öarna har barn och barnbarn och vänner som bor på annan ort och som nu får betala oskäligt dyra avgifter för att hälsa på på öarna.
Flera deltidsboende är familjer som nu bygger till och sysselsätter skärgårdens byggfirmor. För dem blir transporterna av byggmaterial astronomiskt dyra.

För de här avlägset belägna öarna är en dubbel färjavgift, även om den är tillfällig, ett hårt slag. Därför vädjar vi till Er, minister Huovinen, om att ni ingriper omedelbart. Om den dubbla färjavgiften kunde införas med kort varsel efter ett tjänstemannabeslut i december, kan den säkert också hävas snabbt genom ministerns beslut.


Annvi Gardberg Helsingfors & Kolko
Kaija Hilke, Kolko

Arja Piispa Helsingfors & Kolko
Ann-Mari Söderlund, Åselholm