Inget intagningsstopp till Östra Strö skola

Vi motsätter oss det intagningstopp till Östra Strö skola som det ska tas beslut om på onsdag 2024-02-21 och föreslår att skolan istället startar upp en F-1:a och låter de tre elever som har sökt till skolan med start HT-2024 ta plats i denna klass. 

Beslutet bör även avvakta till dess att nämden hunnit ta upp medborgarförslaget "Integrationsprojekt mellan landsbygden och tätorten" som ligger som e-förslag med slutdatum 2024-04-26 och kan lösa problematiken med få sökande till skolan.

Vi förstår att det inte kommer startas en ren förskoleklass på detta elevunderlag men däremot finns det en plan om en F-1a. Att blanda barnen är ett sätt att spara personal och invänta större årskullar. Detta är dessutom ett alternativ som skolan redan börjat planera för och lärarna har gedigen erfarenhet av att arbeta åldersöverskridande. 

David Westlund har i dagarna uttalat sig i tidningen om att en eventuell nedläggning längre fram skulle beror på hur elevunderlaget ser ut. Ett intagningsstopp skulle högst troligen inte leda till fler sökande längre fram så detta beslut är inte till gagn för att få fler sökande kommande år. Det kommer snarare ha en avskräckande effekt. 

Vi hoppas innerligt att ni ser långsiktigt på värdet av att investera i Östra Strö skola och ger de barn som trivs och utvecklas bättre i det lilla sammanhanget möjlighet till att göra detta även framöver.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lina Malm lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...