#husfrid

Vi kräver frihet från våld genom ett omedelbart åtgärdsprogram mot våld och dysfunktion i hem och och nära relationer. Åtgärdsmöjligheter finns, vi har inte råd att inte omvandla dem till praktik omedelbart.

Vi kräver:
-Nollvision för dödade i hemmet 
-Nollvision för människor på flykt från sina förövare

Efterlevs genom: 
-Personskydd direkt vid polisanmälan 
-Juridiskt ombud omedelbart efter polisanmälan 
-Långsiktig traumavård för drabbade
-Preventivt arbete 
-Samverkan över myndighetsgränserna

Allt för att ingen ska dö i sitt hem eller fly för för sitt liv i Sverige idag.
Varje mist liv är ett myndighetsmisslyckande.

#husfrid

http://www.husfrid.com/

#husfrid på Facebook


Fia Sander, #husfrid    Kontakta namninsamlingens skapare