Hundförbud Högsbo

Hundförbud för Roma Hesslind boende i Högsbo. Göteborg. Pågående utredning hos Förvaltningsrätten ärendenummer

AD-693-16481/12, AD-693-12669/12.

Kvinnan brister i ansvar för att kunna hund. Hennes hund är omhändertagen av Polisen. Nu har hon  hund igen där hon  brister i hundtillsyn. Därför vill vi boende i området få hundförbud på denna kvinna.