Höj Kraven på Offentliga Rekommendationer

I kostfondens egna ord: "Just nu pågår arbetet med en ny svensk forskningsproposition. Med anledning av det har Kostfonden skickat en skrivelse till Utbildningsdepartementet med uppmaningen att höja det vetenskapliga kraven för offentliga rekommendationer. Fonden föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning av vilka krav som bör ställas på myndigheter som utfärdar bland annat folkhälso- eller livsstilsråd, för att säkerställa att offentliga rekommendationer vilar på en lika stark vetenskaplig grund som den som krävs för godkännande av läkemedel.

Krav på läkemedel är högre än krav på kostråd

Efter den tragiska skandalen med sömnmedlet neurosedyn på 1960-talet – där tusentals barn föddes med grava missbildningar – höjdes de vetenskapliga kraven på godkännande av läkemedel. Numera behöver läkemedelsföretag utvärdera både effekter och eventuella biverkningar innan ett läkemedel får saluföras.

Offentliga rekommendationer har aldrig genomgått samma kravhöjning. Många av dagens kostråd vilar därför endast på vetenskapliga hypoteser, som aldrig har belagts genom kontrollerade interventionsstudier. Det är ett viktigt skäl till varför kostråden debatteras så intensivt och många upplever en stor osäkerhet när det gäller kosten.

Kostfonden menar att detta är oacceptabelt. Offentliga rekommendationer kan precis som läkemedel orsaka oväntade biverkningar. I skrivelsen till Utbildningsdepartementet tar fonden upp tre olika exempel där kostråden kan vara effektlösa eller till och med orsaka skada i befolkningen. Det handlar om kostråd vid diabetes, rådet att spädbarn ska äta välling och pulvergröt, och rekommendationer att befolkningen ska halvera saltintaget. Du hittar hela skrivelsen här: Kostfonden inspel forskningspropositionen 2016.

Stödjer du vårt inspel till forskningspropositionen? Sprid i så fall gärna skrivelsen vidare genom sociala medier." (Hämtat från http://www.kostfonden.se/uppmaning-till-regeringen-hoj-kraven-pa-offentliga-rekommendationer/ 20160324)

 

Sociala medier i all ära, varför inte dessutom stödja detta välkomna inspel med en traditionell namninsamling? Skriv under med namn, ort och epost-adress, så skickas listan till utbildningsdepartementet.

 

Jag är inte affilierad med Kostfonden på något vis, men jag anser att jag själv såväl som det svenska folket har allt att vinna på att deras förslag går igenom!