Hjälp oss, Ateist Sverige, att hjälpa Abbas ifrån säker död!

Hjälp oss, Ateist Sverige, att hjälpa Abbas!

Abbas är en 18-årig ung man som föddes i Iran utav afghanska föräldrar och kom till Sverige i November 2015. I Iran anses ofta afghaner vara tredje klassens invånare, förnekas skolgång och är ofta tvingade till kriminalitet och tiggeri för att överleva. Sen Abbas kom till Sverige, nov. 2015, så har han träffat en flickvän, lärt sig språket, anammat sekulära värderingar och avsagt sig sin religiösa tillhörighet. Abbas har därmed gjort sig skyldig till apostasi och lever nu med dödshot ifrån sin familj samt talibaner som ett resultat. Apostasi är enligt många troende en dödssynd, belagt med hårda straff.

I Abbas fall så är en utvisning till Afghanistan en direkt dödsdom, då Afghanistan både har sett en ökning utav Talibanstyre sen koalitionsstyrkorna lämnat landet samt att en ateistisk livsåskådning är belagt med dödsstraff enligt statlig lag.

 Abbas1.jpg

 Abbas beskriver bäst själv sina upplevelser:

"Jag kände ateist ordet i Sverige och för första gången jag kände jag hittade själv jag började läsa om hur de är, jag såg själv,samma usikte samma mål,mossa uppfinnare och stora människor i världen tror på kunskap och verkliga saker,big bang, Stephen hawking.   

Under den tiden jag kände mig helt som en ateist Och jag träffade min tjej som hon är också ateist jag lärde mer om Sverige och reglerna som man kan ha sin religion och ingen bestämmer inte att vad ska jag göra eller vilka kläder ska jag tar på mig och...   

Men just nu jag är livrädd att tillbaka till Afghanistan eller iran mina föräldrar upptäckte att jag blev ateist och jag är med svensk tjej, de hot mig helatiden när jag ringer. I iran och Afghanistan att ändra på religion är olagligt och stor katastrof, ni vet att vad de gör med oss eftersom jag kan inte sova faktiskt."

En utvisning utav Abbas till Afghanistan är ett direkt brott mot Utlänningslagen, Kap. 4, Kap. 12 § 1-2 samt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Art. 2. Det är likväl ett tydligt exempel på en systematisk underskattning av riskerna med en ateistisk livsåskådning. Denna livsåskådning innebär att apostater lever under direkta dödshot i sina hemländer samt i viss utsträckning även här i Sverige. Den något lägre risken för apostater i Sverige beror i huvudsak på en statlig rättsapparat som ämnar upprätthålla vår grundlagsskyddade rätt till religionsfrihet. Ett utvisande av Abbas är ett kryphål i det skydd vi ämnar bistå med till våra invånare.

Vi vill att Migrationsverket ändrar sitt beslut att utvisa Abbas till ett land där staten har laglig rätt att döda honom för att han inte vill tro och där godtyckliga avrättningar av apostater är vardag.

Organisationer bakom denna petition:

Ateist Sverige