Hjälp Hans i hans kamp mot kommunen!

Vi accepterar inte tvångsförflyttning av äldre sjuka människor, att förvaras där de kostar minst!

Hans Andersson, 72, kommer den 3:e november tvingas flytta från sitt hem till ett särskilt boende.

Herrljunga kommun menar att Hans vård i hemmet är för kostsam. 
På grund av att Hans är förlamad och andas med hjälp av en ventilator via en trachealkanyl i halsen, är han HELT BEROENDE av att ha personal hos sig dygnet runt.
Då kanylen täpps till eller vid andra akuta situationer har personalen 20 sekunder till åtgärd, innan han börjar kvävas, i sitt eget slem.
Hans kan inte ropa på hjälp, han kan inte lyfta sina armar, han blir successivt sämre...

Herrljunga kommun beviljar inte längre dessa insatser och ger Hans ett "val";
Flytta, eller bo hemma utan hjälp.

Idag är Hans TRYGG! Hans sambo och familj finns vid hans sida, katten, och personal han litar på.

Idag har Hans GOD VÅRD! Personalen är specialutbildad då detta handlar om avancerad sjukvård (så unik att Hans egen personal måste vara med vid sjukhusvistelser, då sjukhusets egen personal inte har kunskapen om Hans vård)
Hans sambo, som har egenvård, är en stor tillgång för personalen och agerar som den andre personen vid allt arbete som kräver dubbelbemanning och täcker upp vid personalbrist.

För att Hans ska bli "billigare" krävs att personaltätheten minskas DRASTISKT! Kommunen räknar med att spara in drygt två tredjedelar av dagens kostnad på en flytt!? 
Naturligtvis kommer detta innebära en stor risk och fara för Hans liv!

Hans är fullt medveten...

Det är Hans sista och enda önskan: att bo kvar i sitt hem. 
Låt honom göra detta och ha ro den sista stunden i livet.

Skriv under och visa att Du inte accepterar denna behandling av våra utsatta äldre!

Gör Din röst hörd!

https://www.facebook.com/hanskampmotkommunen


Hjälp Hans i hans kamp mot kommunen    Kontakta namninsamlingens skapare