Kvinnofridskraven, del I - lagändringar

EDIT 2017-12-19: Efter att vi publicerade det här förslaget har det framkommit att regeringen efter mycket hård kritik tänker behålla våldtäktsrubriceringen i sitt förslag som nu ska på remiss till Lagrådet. Vi vill inte ändra i förslaget eftersom folk redan har skrivit under det:

 

Detta är första delen i en serie av krav som Kvinnofrid2018 kommer ställa på politiker inför valåret 2018! Den som vill vinna valet bör lyssna på oss kvinnor och de män som älskar kvinnor. Vi är trötta på och argt förtvivlade över att se hur våra medborgerliga rättigheter vittrar sönder av en kombination av våldsbrott/sexualvåldsbrott i offentliga miljöer, idéer om kvinnans underordning och nerprioritering av polis/rättsväsende.

Regeringens har föreslagit i SOU 2016:60 att våldtäktsrubriceringen ska ersättas av "sexuellt övergrepp". Samtidigt införs ett frivillighetskrav som ska uttryckas genom ord eller handling. Detta betyder att brott såsom de sexualtortyrliknande våldtäkterna i Mariannelund och nu senast i Fittja där offrets huvud dunkades mot trappan och hon våldtogs analt och oralt långt ner i halsen på en och samma gång får samma brottrubricering som ageranden där någon smyger in och har sex med en person som är däckad av alkoholberusning. Detta är ett steg i fel riktning. Följderna av detta kommer inte vara att det ses som allvarligare att ha sex med en person som inte kan uttrycka samtycke utan följden kommer bli att det ses som mindre allvarligt att gruppvåldta en värnlös kvinna genom grovt våld i flera timmar i en trappuppgång eller gruppvåldta och hälla tändvätska på en flickas underliv och tända på. (detta är ett obekräftat rykte tills dess förundersökningen släpps men vi tar upp det här ändå) Ska detta kallas "sexuellt övergrepp"?!?! Nej det borde kallas sexualtortyr, för det är vad det är!

Ett brott ska ha den rubricering som man i folkmun kopplar till vad brottet faktiskt består i. Ska vi ta bort rånparagrafen också tänker regeringen? Rättväsendets oförmåga att identifiera att hot om våld faktiskt ägt rum är i själva verket den drivande faktorn i en alltmer urvattnad brottsparagraf. Där krävs resurser, forskning och en översyn av domarkåren, inte en urlakning av våldtäktsbrottets allvar.

De olika regeringarnas uppenbara logiska kortslutning beror på att de vill att det ska ses som allvarligt att ha sex med någon som inte kan uttrycka en vilja att ha sex. Detta bör hanteras genom en separat rubricering och genom att man ökar straffen för sexualbrotten.

Vi kräver istället hårdare straff för våldsbrott och sexualbrott med inslag av våld och ökade resurser för att utreda dessa då det är dessa brott fortsatt är av en betydligt allvarligare natur än de brott som en samtyckeslagstiftning täcker in. 

Krav på lagändringar

Inför följande nya brottsrubriceringar:

1.Inför särskild brottsrubricering för gruppvåldtäkt, dvs våldtäkt där fler än en person betvingar ett offer och har sex med offret mot dess vilja

2.Inför särskild brottsrubricering för sexualtortyr, t.ex. där våldet inte enbart används för att betvinga offret utan offret dessutom tvingas utstå särskilt allvarlig smärta och/eller riskera fysiska men för livet på grund av forcerad penetrering av olika kroppsöppningar, användning av tillhyggen i olika kroppsöppningar eller då offret utsätts för andnöd under våldtäktens gång.

Ändra följande i befintlig relevant lagstiftning:

1.Ändra tillbaka våldtäktsbrottets rekvisit. Våldtäkt ska reserveras till handlingar begågna genom våld, hot om våld, olaga frihetsberövande eller en kombination av dessa handlingar men man bör förtydliga att den som genomför samlag inte nödvändigtvis måste vara den som begått hot om våld eller våldshandlingen. Byt absolut inte namn på våldtäkt till "sexuellt övergrepp". Våldtäktsbegreppet ska istället i fortsättningen vara reserverat för den gärning som dess bokstavliga betydelse innebär.

2.En eventuell brottsrubricering med krav på samtycke (jmfr SOU 2016:60) bör inte benämnas sexuellt övergrepp i enlighet med regeringens förslag utan istället beskrivas såsom olovlig sexuell handling i likhet med stöldbrottet. 

3.Särskilt samtyckeskrav ska införas för person under 18 år som har sex med fler än en person i ett sammanhang 

4.Ny lagstiftning vad gäller häktningsreglerna och regler om skadestånd för tid i häkte vid friande dom som idag inte sällan överstiger offers skadestånd vid fällande dom med hästlängder. Häktningsskadestånden bör vara inkomstbaserade. Den som saknar inkomst bör inte kunna få någon nämnvärd ersättning då den inte lidit ekonomisk skada. 

5.Lagstifta så att moment 22-situationer inte uppstår där samtliga gärningsmän går fria genom att skylla på varandra trots att det står klart att samtliga gjort sig skyldiga till brott av olika allvarlighetsgrad 

Läs mer på:
http://www.kvinnofrid2018.se/

och följ oss på:

https://www.facebook.com/kvinnofrid2018/

Observera dock att vi inte är helt klara med vår hemsida utan kommer publicera mycket mer och matnyttigt material så snart vi kan!! Vi arbetar på texter om moral och de underliggande idéer som utmynnar i att vi faktiskt straffar människor.