Ha kvar möjlighet till 30 timmar vistelsetid på förskola för barn till föräldralediga föräldrar.

"Förskole – och grundskolenämnden har i budget 2021 fått i uppdrag att justera riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Enligt uppdraget ska vistelsetiden för barn i åldern 1-4 år med föräldralediga vårdnadshavare ändras från 30 till 20 timmar i veckan, exklusive skollov.”

Detta är ett viljebeslut från alliansen i Österåker som med sin politik tar ifrån barn till föräldralediga möjligheten att ha samma förutsättningar som barn till arbetande föräldrar. Detta drabbar barnens utveckling, utbildning och sociala samspel. Förskolan har en oerhört viktig roll för våra barn oavsett familjens social situation. Vi vill att våra barn ska vara inkluderade i förskolans verksamhet trots tillökning i familjen.

Denna namninsamling syftar till att bevara möjligheten att ha sitt/sina barn på förskola 30 timmar för att låta barnen få möjlighet att tillgodogöra sig förskolans pedagogiska verksamhet och sociala miljö. Detta för att barnen är Österåkers framtid och att alla barn ska ha rätt till samma förutsättningar. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Malin emilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...