Rädda förskoleklassen på Västra Stenhagenskolan 2022 samt kräv svar på vad som händer med skolan i framtiden!

Hjälp oss rädda förskoleklassen och kräva svar på vad som händer med Västra Stenhagenskolan i framtiden, då den långsiktiga planen offentliggörs först 2023.

Skriv under vår namninsamling. Dela den vidare. Sprid informationen. 🙏

Uppsala kommun går samma dag som skolvalet, 11 jan, börjar ut med knapphändig information om att det inte blir någon förskoleklass till hösten.
Grundskolechefen ber att få återkomma efter mailkontakt där vi efterfrågar ett förtydligande. 3 dagar senare besvaras mailen med att Västra Stenhagen saknar plats för förskoleklassen då de tog in ytterligare en åk7 i höstas. Däremot finns plats på Östra för 100 elever.

Istället för att utöka högstadiet på Östra, lägger de alltså ner förskoleklassen på Västra.

Det logiska vore att sätta de äldre barnen på skolan längst bort, som själva kan ta sig till och från Östra. Inte flytta de yngre som är beroende av föräldrar som hämtar och lämnar under flera år framåt.

Detta resulterar i logistidka problem för föräldrar då de tvingas ha syskon på olika skolor, samt går miste om den skola och det fritids vibär så nöjda med att många av oss valt det för både 1, 2 och 3 barn tidigare.
Det skapar även övertalighet bland personal, samt att ett arbetslag med lärare och fritidspedagoger i F-3 inte kan fortsätta arbetet som varit så lyckat.
Skrämmande är också att Västra stenhagenskolan och föräldrar till blivande 6åringar kommande år går en oviss framtid till mötes då den långsiktiga planen inte offentliggörs förrän om ett år, 2023.

Det är bedrövligt att Uppsala Kommun väljer att gå ut med denna information så sent. Att det därefter tagit flera dagar att få ytterligare information, känns respektlöst och nonchalant, då beslutet togs redan i höstas.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Malin Relefors lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...