Ha kvar estetprogrammet i Vänersborg!

Kunskapsförbundet Väst vill lägga ner estetprogrammet i Vänersborg, och endast öppna linjen i Trollhättan. Detta trots att

- Vänersborg har Musikerutbildning Vänersborg (MUV), en spetsinriktning med riksintag som samarbetar med estetiska programmet och berikar utbildningen

- Vänersborgs/Vargöns musikskola har ett flertal orkestrar på hög nivå som vunnit priser och regelbundet åker på turnéer utomlands

- Vänersborg har lärare med kompetens i alla instrument eleverna vill spela

- Musikalen som sätts upp vartannat år är ett unikt arrangemang av estet Vänersborg

- Vänersborg strävar mot att bli Sveriges främsta musikkommun

- Estetprogrammet är en självklarhet med fasta rötter i Vänersborg

- Det finns tillsammans med MUV elevunderlag för att skapa en tillräckligt stor klass läsåret 2016/2017

- Estetprogrammet ett flertal år i rad fått högsta genomsnittliga examensbetyg på skolan

Låt inte skolledningen ta bort åratal av arbete och en av Vänersborgs absoluta pärlor - stoppa nedläggningen av estet!