Gratis/billigare för minderåriga att åka i kollektivtrafiken i Västra Götaland

Det finns önskemål från många vuxna och barn i Västra Götaland att kollektivtrafiken ska vara gratis för barn och ungdomar. Istället höjer Västtrafik bljettspriserna flera gånger varje år och det blir dyrare och dyrare för speciellt ungdomar att kunna resa i städer som Göteborg för att hålla på med sport, musik, konst och andra sociala och hälsosamma aktiviteter. Många människor återger att de spenderar över 500kr på bussbiljetter i månaden vilket nästan står för halva studiebidraget.

Alla barn och ungdomar har inte råd att betala sina bussbiljetter på grund av sin ekonomiska situation i hemmet eller av andra anledningar. Alla ungdomar bör ha rätten att resa fritt i sin egen stad.

I familjer där barnens barnbidrag/studiebidrag måste gå åt resurser som kläder, mat och försäkringar så finns inte utrymmet för ungdomar att betala sina resor. Är detta rättvist? Vi har nästintill gratis sjukvård och gratis skolgång, men resandet kostar ungdomar pengar som ska läggas på studiematerial och resurser. 

Just nu finns det fåtal partier i Sverige som driver frågan angående gratis kollektivtrafik framåt även om många människor ser det som en grundläggande förutsättning. 

Stora städer som Stockholm erbjuder väsentligt lägre biljettpriser för ungdomar och barn till skillnad från Västtrafik. Andra kollektivtrafikstjänster i städer som Malmö, Helsingborg och Jönköping erbjuder även lägre biljettpriser än vad Västtrafik gör i nuläget. 

Det finns flertal lösningar på hur kollektivtrafiken ska bli gratis för ungdomar. Större finansiellt stöd till Västtrafik från Västra Götaland hade gett Västtrafik möjligheten att göra kollektivtrafiken billigare om inte helt gratis för barn och ungdomar. De flesta ungdomar som går en gymnasieutbildning har skolkort som vanligtvis räcker från klockan 05-19 på vardagar (ej helger och lovdagar) vilket gör att Västtrafiks förlust inte är stor. En annan lösning på problemet är Västtrafik sänker biljettpriserna väsentligt för barn och ungdomar. Det låga priserna kommer uppmana fler ungdomar att betala för sina resor samt göra det möjligt för fler barn och ungdomar att hålla på med aktiviteter i hela stan.

Om du vill bidra till ett mer jämställt samhälle som ger fler barn och ungdomar möjligheten till en högre levnadsstandard så SKRIV PÅ! Underskrifterna kommer skickas till både lokala och regionala politiker för att motivera att frågan drivs framåt. Gör din röst hörd!


Theodor Sigström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Theodor Sigström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...