Gör det möjligt att ta bussen till jobbet från vittjärv

Vittjärvsbor!

Vill du också ha möjlighet att åka kommunalt till ditt arbete? Sedan våren 2019 har bodens kommun gjort detta omöjligt. Detta har gjorts till förmån för utökade busstider mellan garnis och resecentrum där det redan finns många avgångar. Vi som brukar åka med linje 4 har fått ta smällen för detta. Kommunen hävdar att detta beror på att för få åker med denna linje. Det är dock tveksamt om indragna avgångar verkligen kommer att resultera i ökat resande. Rimligtvis resulterar detta bara i minskat resande som i det långa loppet kan resultera i att Vittjärv står helt utan lokaltrafik. Bodens kommun menar att de skulle behöva köpa in ett extra fordon för att fortsatt trafikera linje 4 under högtrafikstimmar. Jag undrar om det är skäligt att vi istället ska behöva köpa extra bilar för att ta oss till och från arbete och skola? Vill du kunna åka buss till jobbet? Vill du slippa agera taxi till dina barn? Skriv då under denna lista. 
Facebook