Gör CBD produkter lagliga i Sverige!

Högsta domstolen dömde den 18:e juni - 2019 att göra CBD olja / produkter med någon form av THC olaglig. Läs mer om domen här!

Inom EU finns en lag som godkänner odlandet av industrihampa med <0.2% THC ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32000R1672 ) alltså borde man kunna göra CBD produkter av Industrihampa men då hänvisar domen till psykotropkonventionen och svensk narkotikalagstiftning kring THC istället.

Inom EU så har majoriteten av länder godkänt CBD produkter  och dessa säljs helt lagligt i affärer.

Tusentals svenskar självmedicinerar med CBD av någon form sedan flera år tillbaka och tittar man på etablerade företag som har rutiner för framställning av CBD produkter så  framställs de helt lagligt i respektive land i EU.

Varför skall man dra undan och begränsa vanliga svenska medborgares möjlighet att må bra?

Hur kan man bortse från att flera hovrätter inte narkotikaklassat CBD olja med låg THC halt och sedan döma annorlunda i HD?

Hur kan man narkotikaklassa olja framställd från laglig industrihampa och sedan dra en parallel mot "magiska svampar" och att man kan framställa psylocybin från dessa i sin dom?

Varför är läkemedelsverket inblandade och så engagerade i denna fråga? Har Epidiolex och big pharma med saken att göra? 

Vet Svenska staten vad det kommer kosta i administration att lagföra alla som använder CBD idag?

Vet de vad det kommer kosta samhället när alla måste besöka läkare och få det utskrivet i framtiden?

Frågorna är många men detta är nog droppen för svensk korruption.

Nej gott folk, dags att visa att vi förtjänar att må bra och det kommer bli många ringa narkotikabrott i polisernas händer om de ska stoppa alla från att använda CBD produkter med så låga halter av THC.

Snälla dela denna namninsamling, skriv under så försöker vi förklara för våra överförmyndare att många i Sverige behöver detta för att må bra vilket gynnar hela samhället i längden.

Vår ambition med namninsamlingen är att skapa debatt och ett förkastande av domen.

Vi kommer inte ge oss då det handlar om vår hälsa och inte lagstiftarnas!

 

Vill ni engagera er ytterligare så hittar ni mig på Facebook.

Mvh

Sebastian m.fl


Sebastian Kentander    Kontakta namninsamlingens skapare