Golf är friskvård!

upprop_golf_är_friskvård.jpg

Hypnos. 
Minigolf.
Skrattgympa.
Örtbad.
Det är skattefria förmåner inom motion och friskvård.
Men inte golf.

Den som regelbundet spelar golf lever längre. Översatt till medellivslängd kan skillnaden vara så stor som upp till fem år. Det visade en studie som 2008 publicerades i forskningstidskriften Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Bakom studien stod en grupp forskare, ledd av Anders Ahlbom och Bahman Farahmand på Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet i Solna.   Forskarna tog medlemsuppgifter från 2004, via Golfens IT-system (GIT) och stämde av mot det svenska mortalitetsregistret och jämförde sedan med dödligheten i hela befolkningen. De gjorde också samma jämförelse efter en uppdelning i socialgrupper. Slutsatsen var att golfare lever längre – upp till fem år längre än icke-golfare och att det gäller oberoende av socialgrupp.  

Du som tycker att golf ska klassas som avdragsgill friskvård – skriv under namninsamlingen så överlämnar redaktionen listorna till folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström. Tack för att du engagerar dig!

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook