Namninsamling för gång- och cykelväg till Mörtviken

I den gång- och cykelplan för Värmdö kommun som precis varit ute på remiss planeras flera gång- och cykelbanor, vilket är positivt.

Vi yrkar dock för att gång- och cykelvägen från Brunn till Aborrsjön/Enkärret (väg 651) förlängs ned till Mörtviken och Mörtvikens brygga då:

  • Det är idag ytterst få som vågar cykla från Mörtviken eller Johannesdal in till Brunn, då hela sträckan är trafikfarlig på grund av hög hastighet, att vägen är smal och att det även är skymd sikt genom Mörtviken. Det förekommer kontinuerligt tillbud längs denna väg.

  • Om det fanns en cykelväg hela vägen skulle många fler, både barn och vuxna, cykla in till Brunn då avståndet lämpar sig bra för cykel. Antalet permanentboende i dessa områden ökar stadigt, och flertalet går i skolan i Brunn eller pendlar in till stan.

  • Förlängningen av en cykelväg ned till Mörtviken bedöms vara relativt enkel att genomföra då det finns gott om plats på båda sidorna av vägen för en gång- och cykelbana. Även förlängningen ned till Mörtviken brygga borde naturligt kunna göras i samband med framdragning av kommunalt vatten och avlopp.

 

Denna namninsamling har vidarebefordrats till kommunen kopplat till den gång- och cykelplan för Värmdö kommun som gått ut på remiss med diarienr 12SPN/0012, och gjort att de lägger med en gång- och cykelväg ned till Mörtviken i denna plan.

Om ni inte redan skrivit under får ni gärna göra det, då insamlingen senare sannolikt också kommer att kunna användas i samband med att beslut tas om genomförande av planen.