Friskvårdsanläggning

𝖵𝗂𝗅𝗅 𝖽𝗎 𝗏𝖺𝗋𝖺 𝗆𝖾𝖽 𝗈𝖼𝗁 𝖿ö𝗋𝖻ä𝗍𝗍𝗋𝖺 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆?

𝖥ö𝗋 𝖺𝗍𝗍 𝗄𝗈𝗆𝗉𝗅𝖾𝗍𝗍𝖾𝗋𝖺 𝗈𝖼𝗁 𝗎𝗍ö𝗄𝖺 𝗎𝗍𝖻𝗎𝖽𝖾𝗍 𝖿ö𝗋 𝖿𝗋𝗂𝗌𝗄𝗏å𝗋𝖽 𝗈𝖼𝗁 𝗍𝗋ä𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗂 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆𝗌 𝗄𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇 v𝗂𝗅𝗅 𝗏𝗂 𝖾𝗋𝖻𝗃𝗎𝖽𝖺 𝖾𝗇 𝗆𝗈𝖽𝖾𝗋𝗇 𝖥𝗋𝗂𝗌𝗄𝗏å𝗋𝖽𝗌𝖺𝗇𝗅ä𝗀𝗀𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗆𝖾𝖽 𝗀𝗒𝗆, 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗉𝗍𝗋ä𝗇𝗂𝗇𝗀, 𝗄𝗈𝗇𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗌𝗋𝗎𝗆 𝗌𝖺𝗆𝗍 𝗉𝖺𝖽𝖾𝗅𝗁𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾𝖽 𝟦-𝟨𝗌𝗍 𝖻𝖺𝗇𝗈𝗋

𝖥ö𝗋 𝖣𝗂𝗀, 𝗇å𝗀𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗄ä𝗇𝗇𝖾𝗋, 𝖿ö𝗋𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀𝖺𝗋, 𝗌𝗄𝗈𝗅𝗈𝗋, 𝗌𝖺𝗆𝗏𝖾𝗋𝗄𝖺𝗇 𝗈𝖼𝗁 𝖺𝗇𝖽𝗋𝖺 𝗌𝖺𝗆𝖺𝗋𝖻𝖾𝗍𝖾𝗇. 𝖥ö𝗋 𝖾𝗍𝗍 𝗆𝖾𝗋 𝖺𝗍𝗍𝗋𝖺𝗄𝗍𝗂𝗏𝗍 𝖵𝖺𝗑𝗁𝗈𝗅𝗆

𝖧𝗃ä𝗅𝗉 𝗈𝗌𝗌 𝖺𝗍𝗍 𝗉å𝗏𝖾𝗋𝗄𝖺 𝗌å 𝖽𝖾𝗍𝗍𝖺 𝖻𝗅𝗂𝗋 𝗏𝖾𝗋𝗄𝗅𝗂𝗀𝗁𝖾𝗍

𝖲𝗄𝗋𝗂𝗏 𝖴𝗇𝖽𝖾𝗋 📝 & 𝖣𝖾𝗅𝖺 𝗆𝖾𝖽 𝖠𝗅𝗅𝖺 𝖽𝗎 𝗄ä𝗇𝗇𝖾𝗋 🙏

received_629638598228364.jpegreceived_1110734683004198.jpeg

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Isabelle lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...