Bevara Sunnanbergs skola

Quoted post


Gäst

#3

2014-09-25 13:42

Skolan kommer att stängas p.g.a att reparationskostnaderna blir för dyra, tyvärr! Dessutom kan vi sparka några rektorer och lärare...

Svar

Denna post har tagits bort av personen som skrev den (Visa detaljer)

2014-09-26 10:08:19


Niklas Isaksson

#5 Re:

2014-09-26 16:11:24

#3: -  Dyrare blir det att bygga nytt, så om den stängs är det inte p.g.a det.