Bevara Sunnanbergs skola


Gäst

/ #3

2014-09-25 13:42

Skolan kommer att stängas p.g.a att reparationskostnaderna blir för dyra, tyvärr! Dessutom kan vi sparka några rektorer och lärare...