Bevara Sunnanbergs skola

I Pargas stad behandlas som bäst en rapport om utredning av skolstrukturen i södra och västra Pargas. I rapporten utreds 3 alternativ för hur undervisningen kan organiseras i årskurserna 1 – 6 inom svenskspråkig utbildning i södra och västra Pargas. Alternativ 3 i rapporten betyder en stängning av Sunnanbergs skola.

Sunnanbergs skola är en livskraftig och fungerande skola med ett gott elevunderlag och framför allt en stabil elevprognos. Det skulle vara mycket ologiskt och emot gällande principer att stänga en sådan enhet. Sunnanbergs skola har för många familjer ingått i ett medvetet val av boningsort och uppväxtmiljö. En eventuell indragning av Sunnanbergs skola känns som ett svek av många familjer. 

Sunnanbergs skola har alla förutsättningar att även i framtiden vara en framgångsrik skola där elever och lärare kan jobba i en unik naturnära miljö.

 

Vi vill att Sunnanbergs skola bevaras!


Sunnanberg Hem och Skola rf    Kontakta namninsamlingens skapare