Bevara Sunnanbergs skola

Niklas Isaksson

/ #5 Re:

2014-09-26 16:11

#3: -  Dyrare blir det att bygga nytt, så om den stängs är det inte p.g.a det.