Låt Lisa komma hem!

Undrande

/ #162

2013-02-14 23:52

Vilken dubbeltraumatisering. Först berövas flickan sin mamma på ett bestialiskt sätt. Sedan berövas hon sina morföräldrar som hon kände trygghet hos. Och morföräldrarna berövas först sin dotter och sedan sitt barnbarn. Varför kunde hon inte fått vara kvar i sitt hem där hon var trygg, med människor hon kände och som älskade henne?