Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #132

2013-01-19 09:17

Låt Lisa få komma hem. Se till att barnets bästa kommer i första hand. Jag är oroad på hur utveklingen i Sverige går åt fel håll.