Låt Lisa komma hem!


Gäst

/ #76

2013-01-17 17:09

Har socialhanläggare rätt att ta lycka och glädje ifrån ne fyraårig flicka? Har dem rätt att slänga Lisa i mörket där hon ser inget ljus, ingen sol ingen glädje och ingen lycka? Hon var lyckligt när Hon bodde hos sina morföräldrar Hon kännde sig trygg som är viktigast i uppväxt hos små barn. Vet socialhandläggare att han skadar Lisa psykiskt nä han/hon bestämde sig att ge hanne till fosterföräldrar.Var inte hennes morföräldrar tillräcklig bra att ta hand om Lisa?? Jag tror inte det, jag tror att de skulle ge sitt liv för Lisa. Varför placerade socialen henne hos människor som hon inte alls känner, hon är rädd, hon förstår inte varför händer detta Hon går rädd, ensam,övegiven och säkert grubblar på varför övegav hennes morföräldrar henne, hon är liten hon försår inte att dem var tvungna att ge henne.Vad fan sysslar socialtjänste med????Dem är inte kloka med sina beslut.Låt Lisa komma hem till sina morfäreldra till trygghet till dem hon känner och älskar.Låt Lisas uppvext vara normalt som hos alla lycliga och älskade barn och det kan vara möjlig bara om hon kommer hem till sina morföräldrar