Låt Lisa komma hem!

Jocke

/ #62

2013-01-16 21:03

Det finns för många brister i svensk lagstiftning som inte håller med dagens mått. Inled en granskning på bred front och se över våra lagar NU. Det är lika självklart som att Lisa skall få bo hos sina morföräldrar.