Låt Lisa komma hem!

Alexandra

/ #58 Låt Lisa få komma hem !!!!!

2013-01-16 19:40

Låt lisa komma hem till sina morföräldrar
av egen erfarenhet vill jag bara tillägga
att det inte alltid är så att socialen vet va som
är bäst för barnet, Ibland ser de bara barnen som en penga inkomst.