Bevara våra Lodjur - Stoppa licensjakten

Duffy Duck

/ #63

2013-01-16 16:02

Måste få ett slut på att en miniritet av befolkningen skall bestämma vilka vilda djur som ska få finnas i Sveriges fauna. Vi kan inte utrota allt som är ett hot mot oss människor, vi har olika hot beroende på var vi bor, vi vill skydda våra döttrar från våldtäkt, våra söner mot misshandel osv vi kan inte utrota dem som gör det, därför ska inte landsbygdsbefolkningen få utrota rovdjuren för att deras tamdjur är hotade!!!