Låt Lisa komma hem!

Solveig

/ #31 Det handlar ofta om "annat"

2013-01-14 11:36

myndighetsbeslut, dvs maktutövning mot medborgarna sker dagligen i ett antal olika ska förvaltningar. De som har "rätt" att utöva makt mot sina medmänniskor är anställda, ofta lågt i rang på "karriärstegen", de har fått makten vid tjänstemannadelegation men saknar ofta både utbildning, erfarenhet och annan önskvärd kvalifikation samt sunt förnuft. Grundorsaken till beslut är inte så sällan en helt annan än vad som framgår av besluten. Många gånger är enda drivkraften att uppfylla de mål och direktiv som är satta, jämför med den "pinnjakt" som visade sig försigår bland poliser hos polismyndigheterna för att uppnå fastställda mål. Andra drivkrafter kan vara pengar, jag vet inte hur det ser ut i Svensk "barnomhändertagandeindustri" men det finns ex från Tyskland på hur det fungerar, se gärna http://forysta.bloggspace.se/1708661/Tysk-omhandertagandeindustri/. Detta förekommer inom Sverige också och inte bara inom socialtjänsten utan även andra förvaltninger, se gärna http://forysta.bloggspace.se/1367337/Omhandertagna-barn-och-djur-som-affarside/. Enligt en sk högre person inom Dalarnas länsstyrelse som medverkade vid ett möte i maj 2011 där ett yrkesförbud delgavs i länsstyrelsens egna lokaler och på frågan om hur... blev svaret "finns inget att anmärka på, det handlar om annat". Så ser Svea Rike ut, en sk demokrati men i själva verket en dold diktatur med samma anda som Franz Kafka beskriver i sin bok The Trial - Processen - ISBN 9174291491, ett lästips jag fick för 2 år sedan av vår kände dokumentärfilmare Peter Gerdehag, det är en klockren beskrivning av Svenskt förvaltning med tillhörande förvaltningsdomstolar (dumstolar).