GE DEN SVENSKA VARGEN EN CHANS


Gäst

/ #22

2012-04-23 16:49

Avskjutning i förebyggande syfte. Enligt Wikipedia så har vi c:a 800 000 hundar i Sverige. Om du Googlar på "Hundatack" så får du hur många träffar som helst. Skall vi börja med avskjutning här också?
Lite i förebyggande syfte !!!???!!
Här kan väl alla förstå hur införnarliskt Idiotisk Vargpolitiken är..
Är det inte bättre med utbildning och information som leder till större förståelse för en annan art´s fortbestånd?