GE DEN SVENSKA VARGEN EN CHANS


Gäst

/ #8

2012-04-23 00:59

Vidrigheterna måste upphöra omedelbart!

Det är med djupaste avsmak och avsky som jag tagit del av information kring denna omotiverade och meningslösa massaker på djur i den svenska naturen, det måste omedelbart upphöra.

Det är jag övertygad att de höga fördragsslutande parterna inser och förstår. Reaktionen på detta ofog bör därför ges det skarpaste uttryck emot och avståndstagande från dessa vedervärdiga, avskyvärda och ovärdiga handlingar, som begåtts.  De är en skam och en vanära för varje människa.