Stoppa Gota Medias/Barometerns mediehus på Kvarnholmen


Gäst

/ #23

2012-03-01 16:18

Denna byggnad gör ingen nytta på den platsen... Tillgänglighet, nej, bra för handeln i centrum, nej, bra för parkeringsplatser, nej, bra för en unison arkitektur, nej...
Om man nu ska bygga, bygg den ute vid tingshuset istället! Oanvänd yta, ja, bättre folkflöde, ja, färre kritiska personer, ja, mer unison arkitektur, ja, parkeringsplatskonflikt, nej, bra för handeln i centrum, ja...
Det enda som jag har läst från Gota Medias sida angående placeringen är "Det är här vi har funnits och det är här vi vill finnas kvar." och det är ett alldeles för klent argument för att få bryta emot alla de punkterna ovan.
Tragiskt är det!