Stoppa licensjakten på lodjur!


Gäst

/ #215

2012-02-15 16:57

Ska inte skyddsjakt endast tillämpas på speciellt skadebenägna individer? Dvs problemdjur som orsakat allvarlig skada och inte i förebyggande syfte?

Hur kan det vara tillåtet att jaga detta skyddsvärda djur? Dessutom under parningsperioden/föryngringsperioden. Vad säger EU?