Stoppa licensjakten på lodjur!


Gäst

/ #19

2012-01-03 18:32

Att Sverige som välfärdsland inte mäktar med att slå vakt om den biologiska mångfalden genom att värna en livskraftig inhemsk rovdjursstamm som borde vara en självklarhet i vår nordiska fauna är en stor skam och ett internationellt fiasko i miljövårdssammanhang.