Rädda Musikens Makt


Gäst

/ #12

2016-11-17 13:43

Musikens makt är en av Sveriges bästa och trevligaste festivaler, och den organisation som har byggts upp kring den måste få fortsätta arbeta för att säkerställa att festivalen lever vidare i samma anda.