Rädda Musikens Makt

Tillväxtkontoret på Luleå Kommun, som utrett framtiden för Musikens makt, har lämnat in ett tjänstemannaförslag som går ut på att festivalen ska bli ett upphandlingsärende, vilket innebär att den organisation som arrangerar festivalen ska konkurrera med andra aktörer för att få stöd för att arrangera en eventuell festival i Luleå. I princip tar man bort det stöd som har gått till Musikens Makt genom en byråkratisk, och ganska ohederlig, manöver som vi tolkar som ett sätt att lägga ner festivalen. Om detta går igenom är verkligen Musikens Makts existens hotad, föreningen kommer inte ha möjlighet att konkurrera med andra aktörer i en upphandlingsprocess.

Det tar åratal att bygga upp något som Musikens Makt, särskilt i en stad där många hela tiden flyttar. Musikens makt finns tack vare eldsjälar som lagt ner åratal av hårt slit för att denna stålstad ska ha ett vitalt musikliv. Det finns dessutom inget i Luleå som har motsvarande genomslag på ett nationellt plan, och det vill vi verkligen understryka. Detta är en unik festival, som är uppmärksammad för arbetet med jämställdhet och kvalitet. Det finns många kommuner som bara skulle drömma om att få ha en liknande festival i sin stad. Luleå kommun borde vara stolta, istället möts vi av detta.

På måndag 21 nov ska ärendet behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott, och denna namninsamling kommer lämnas till dem då. Rädda Musikens makt - låt inte festivalens budget gå till en allmän upphandling. Ge istället pengarna till oss arrangörer så vi kan fortsätta göra en av landets bästa festivaler.

Hälsar

Mattias Alkberg

Ordförande i Föreningen Musikens Makt