Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #23

2016-11-02 21:13

Läs boken trädens hemliga liv så förstår ni hur fel det är. Träden skyddar vattnet med sin skugga, vatten som det är brist på!