Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #19

2016-11-02 19:54

Träd i en stad betyder sammanhang. Alla, nya och gamla, invånare och besökar kan se att staden har en historia, som ofta sträcker sig längre än husen. Träden väcker fantasin och låter oss andas. De skyddar våra liv.