Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #17

2016-11-02 19:20

Tycker att man ska vara rädd om alla uppväxta träd, lind är ju fantastiskt för pollinerare och älskar blomningen! Tar man bort ett träd ska det ersättas med minst två!!