Bevara träden i Å-rummet och Esplanaden!


Gäst

/ #10

2016-11-02 15:39

Vansinnigt att hugga ner dessa träd som gör Gävle till en vackrare stad.