Svt bedriver klandervärd partiskhet,som missgynnar befolkningen


Gäst

/ #41

2016-10-24 16:39

Medierna är inte opartiska. De tar klar politisk ställning, utelämnar information som missgynnar de som dessa medier vill framhålla positivt och drar sig inte för att framhålla och använda annars av dem kallade oseriösa källor när det gäller att visa negativ publicitet för de man inte samtycker med politiskt. Det är inte opartiskt.