Bevara Gunnesbo 4H


Gäst

/ #18

2016-10-10 18:49

Jag har själv sett hur 4H-gårdarna med dess verksamhet är en plats där många barn och ungdomar, som inte platsar och/eller vill delta i musik eller idrott, hittar en meningsfull fritid och en gemenskap med likasinnade. Kontakten med djur är dessutom som terapi för många med en svår hemmasituation eller mobbing.
Många av dessa ungdomar hamnar snett i tillvaron om de inte erbjuds en aktiv fritidssysselsättning där de känner sig välkomna och inkluderade.
4H-gårdarna fyller en mycket viktig roll för många!

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook