STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

/ #225 Re:

2016-08-17 15:07

#219: -  

 Ja, och värre ser det ut att bli och för att måttet skall vara rågat tycks domstolarna springa Landstingsärende. Du har säkert sett att detr pågår processer mot Landstinget .