STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE

Andreas Menzel

/ #221 Re:

2016-08-12 11:01

#219: -  

 Skicka ut Landstinget beslutsfattare att arbeta där