STOPPA NEDRUSTNINGEN I VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND OCH SVERIGE


Gäst

/ #215

2016-08-07 18:55

Därför att jag känner så många människor som hamnat mellan stolarna i vårdkarussellen. Det har tom handlat om liv eller död. Och det finns kunskap hos Svenska läkare som inte tas tillvara. Ex. Folk betalar stora pengar för att åka till Tyskland för att operera cancer. När ändå det finns/fanns svenska läkare med den utbildningen.. Men som jag förstått har Svetiges Landsting frusit ut dem..Det kommer ju hela tiden beskrivningar hur vedervärdigt läget ser ut. LÄGG NER LANDSTINGEN. Låt staten ta över.