Assistansupproret


Gäst

/ #73

2016-07-04 17:19

LSS är en lag som det känns som om myndigheterna försöker hålla tillbaka. Bara de starkaste föräldrarna som kan slåss för sin rätt får del av den till sina barn. Jag jobbar som lärare i särskolan och blir förbannad många gånger på hur orättvist det är och hur idiotiskt lagen tolkas.