Assistansupproret

Detta är ASSISTANTUPPRORET

Regeringen med Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister i spetsen vill "se över assistanslagen" den kostar helt enkelt för mycket enligt henne.

 

 

 

I Regeringsbeslutet från 2015-05-26 sägs följande:

"Ökar kostnaderna för insatser enligt LSS som en följd av ökad kvalitét och träffsäkerhet ska kostnadsökningen finansieras genom besparingar i assistansersättningen."

Vidare:

"På grund av de senaste årens kraftiga kostnadsökningar behöver därutöver besparingar göras av statsfinansiella skäl"

Det råder ingen tvekan vad Åsa Regnér och hennes departement är ute efter, om LSS skall ha en fortsatt och bättre kvalité så skall detta genomföras genom att dra in pengar för assistentersättningen. Dessutom behövs mer tas därifrån för att fylla något hål i statsfinanserna.

Åsa Regnér som är ytterst ansvarig duckar och har tillsatt utredningen som skall vara klar i September 2018, EFTER VALET!

Vi vill:

* Att utredningen görs klar i god tid innan riksdagsvalet 2018

* Att Åsa Regnér kan garantera att instutioner inte kommer att vara en lösning, ej heller hemtjänsten

 

Få svar på följande frågor:

* Hur tänker Ni när besparing i assistansersättningen skall finansiera bibehållen kvalité?

* Hur många fler arbeten har LSS reformen skapat och vad har det genererat tillbaka till staten i form av skatter?

* Vem tar ansvar för de familjer och brukare som får återgå till ett instutionssamhälle?

* När reformen gör så att assistanbolag får lägga ner vem har då ansvar när deras brukare lämpas över till kommunerna?
(Försäkringskassan har förvarnat kommunerna att de med kort varsel kan tvingas ta emot dessa brukare)

 

Om du håller med om ovan skrivna, skriv då på denna namninsamling, vi kommer att se till att minister Régner får ta del av den och att vi får svar på de frågor som ställs.