Assistansupproret


Gäst

/ #11

2016-06-29 06:42

Att skära ned på den personliga assistansen är att ta ifrån gravt funktionshindrade rättigheten till ett jämlikt och värdigt liv, med självbestämmande och livskvalitet.