Nolltolerans mot våldtäkter i Sverige.


Gäst

/ #186

2016-06-20 11:50

Det är en förfärande okunskap och nonchalans som visas våldsbrott mot kvinnor vare sig det är fråga om misstanke om våldtäkt, misshandel eller mord. Det förtryck som kvinnor får utstå i dagens Sverige är ett uttryck för den till decennier bakåt i tiden fortsatt allenarådande patriarkaliska samhällsordning. Den gör att män solidariserar sig med män och misstänkliggör kvinnan som brottsoffer och också skuldbelägger dessa istället för att gå till botten med den kvinnosyn som ligger till grunden för dessa avskyvärda brott. Men om nämndemännen i tingsrätt och övriga rätter själva är bärare av dessa patriarkala strukturer så blir också domarna en spegling av dessa. Avskyvärt!!!