Behåll tvåspråkigheten i VAMK


Gäst

/ #1

2011-10-25 21:12

Tvåspråkig utbildning befrämjar tvåspråkigheten i vår region och i hela Finland, samt befrämjar samarbetet med det övriga Norden och ökar förståelsen för andra kulturer och möjligheten att jobba i andra länder.