Behåll tvåspråkigheten i VAMK

Vid VAMK- Vasa Yrkeshögskola planeras det att man inom den närmsta framtiden skall lägga ner all utbildning p.g.a. undervisningsministeriets förslag, inom turism samt den svenskspråkiga utbildningen inom företagsekonomi. Det vill vi inte godkänna! 

Tvåspråkigheten behövs i regionen och därför är det viktigt att tvåspråkigheten behålls i vår skola. Arbetsgivarna har varit nöjda med de uteximineranden från VAMK-VYH pga. goda språkkunskaperna i de båda inhemska språken. Vi hoppas att det i framtiden ännu kommer att utexamineras många proffessionella tvåspråkiga tradenomer och restonomer.

Därför hoppas vi på att du stöder att den svenska utbildningen bibehålls i VAMK.

_____________________________________________________________________________________________


VAMKissa on lähitulevaisuudessa suunniteltu turismin ja ruotsinkielisen liiketalouden opintojen lopettaminen. Tätä me emme hyväksy!
Kaksikielisyys on välttämätöntä kaksikielisellä seudulla ja siksi myös kaksikielisten opintojen on jatkuttava koulussamme. Työnantajat ovat olleet erittäin tyytyväisiä koulustamme valmistuneisiin ja heidän kielitaitoihinsamolemmissa kotimaisissa kielissä. Toivomme myös, että tulevaisuudessa VAMKista valmistuu ammattitaitoisia kaksikielisiä tradenomeja ja restonomeja.

Toivomme että tuette ruotsinkielisten opintojen jatkumista tulevaisuudessa VAMKissa.